enovakova 18.03.2024

Výsledky a publikace

Zde odkazujeme na výstupy projektu, které jsou pro potřeby jeho cílové skupiny k dispozici.

Zde odkazujeme na výstupy z jiných projektů Kliniky adiktologie (NETAD, VYNSPI I a II), které jsou významné i pro tento projekt. Klinika adiktologie 1. LF UK (www.adiktologie.cz) dosud v oblasti prevence rizikového chování publikovala jak v časopisecké oblasti, tak i ve vydání samostatných publikací – monografií. Mezi ty nejvýznamnější můžeme zařadit:
počet zobrazení: 514 poslední aktualizace: enovakova, 18.03.2024
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.