enovakova 30.11.2021

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je navázat na projekty NETAD1), VYNSPI I.2) a VYNSPI II.3) s tím, že projekt se zaměřuje na všechny profese a specifické oborové oblasti, které působí v oblasti prevence rizikového chování. Tuto problematiku budeme řešit prostřednictvím komplexního souboru individuálně a environmentálně zaměřených aktivit a celého spektra strategií realizovaných napříč sektory dané komunity.

Hlavním cílem projektu je tvorba tří unikátních metodik založených na evidence-based v kontextu přístupu k předcházení duševního onemocnění dětí a dospívajících, podle klasifikace MKN-10.

Dalším cílem je vytvořit propojenou funkční síť profesionálů, s dostupnými aktualizovanými/převzatými/vytvořenými metodickými materiály. Provedeme vyškolení profesionálů na úrovni provádění odborných intervencí/edukativních programů, tak i na úrovni školení profesionálů, čímž vznikne samostatně fungující infrastruktura.

V širším kontextu projekt cílí na preventivní nastavení v dané lokalitě, které předchází nejen rozvoji duševního onemocnění, ale umožňuje také včasnou diagnostiku, včetně krátkých intervencí. V dané lokalitě tedy vznikne síť profesionálů jako celek, který předchází, včasně diagnostikuje, propojuje navzájem jednotlivé části a pomáhá vyhledat odbornou pomoc.

_______________________________

 

1) https://www.adiktologie.cz/sitovani-vedecko-vyzkumnych-kapacit-a-cileny-rozvoj-spoluprace-mezi-vysokymi-skolami-verejnou-spravou-soukromym-a-neziskovym-sektorem-v-adiktologii-netad

2) https://www.adiktologie.cz/tvorba-systemu-modularniho-vzdelavani-v-oblasti-prevence-socialne-patologickych-jevu-pro-pedagogicke-a-poradenske-pracovniky-skol-a-skolskych-zarizeni-na-celostatni-urovni-vynspi-1

3) https://www.adiktologie.cz/projekt-vynspi-ii-implementace-a-evaluace-minimalniho-preventivniho-programu-systemovych-nastroju-ve-vzdelavani-a-vytvoreni-sberneho-systemu-v-oblasti-prevence-rizikoveho-chovani-pro-pracovniky-skol-a

počet zobrazení: 480 poslední aktualizace: enovakova, 30.11.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.