24.08.2022

Kontakty

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 447/4a

12800 Praha 2 – Nové Město

Telefon: 224 96 8269 / 224 96 8270


Hlavní řešitelé projektu

Manažer projektu: Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.

mail: jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz

Odborný garant projektu: doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

mail: roman.gabrhelik@lf1.cuni.cz

Metodik preventivních aktivit: Mgr. Helena Horálek

mail: helena.fialova@lf1.cuni.cz

Finanční manažer projektu: Mgr. Tereza Jovbaková

mail: tereza.jovbakova@lf1.cuni.cz

Asistentka managementu: Kamila Sopková, MA.

mail: kamila.sopkova@lf1.cuni.cz

Psycholog/preventista/metodik: Mgr. et Mgr. Elizabeth Nováková

mail: elizabeth.novakova@lf1.cuni.cz

Psycholog/preventista: Mgr. Andrea Matějková

mail: andrea.matejkova29@gmail.com

Psycholog/preventista: PhDr. Lenka Skácelová

mail: Lenka.Skacelova@pppbrno.cz


počet zobrazení: 429 poslední aktualizace: 24.08.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.